Stanovisko ke zprávě o využití kritických superstrategických surovin

Vláda České republiky si v programovém prohlášení jako jeden z úkolů stanovila, prověřit možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. DIAMO tak ve spolupráci s dalšími organizacemi zpracoval technický návrh otvírky, těžby a zpracování lithné suroviny z ložiskové oblasti Cínovec včetně laboratorního výzkumu metod úpravy lithia do konečného prodejného produktu. Dále ve spolupráci s Českou geologickou službou (ČGS) a dalšími organizacemi bylo obdobným způsobem postupováno i v případě dalších významných SNS nacházejících se na území ČR.
Cílem zprávy je podat členům vlády základní informaci o provedených činnostech DIAMO a ČGS, ke kterým došlo v rámci jejich volebního období, tj. od podzimu 2017 – 2021, a o výhledu činností na období 2022 – 2026, včetně vyčíslení odhadovaných nákladů podle jednotlivých úkolů na toto následující pětileté období.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz uplatnil připomínky k možnostem technologie úpravy Lithných surovin z oblasti Cínovce.

Celé stanovisko najdete zde.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět