Stanovisko k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovuje povinnost vlastníku budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správci, u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému.
V roce 2018 došlo k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Tato revize přinesla změny v pravidelných kontrolách systémů vytápění, které jsou zapracované do zákona č. 406/2000 Sb. Některé další úpravy jsou navrženy na základě praktických zkušeností aplikace současného znění platné vyhlášky.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz je názoru, že návrh vyhlášky obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu. Svaz doporučuje návrh vyhlášky přepracovat.
  • Některé paragrafy a části paragrafů návrhu požaduje Svaz zcela vypustit, neboť ukládají povinnosti nad rámec zmocnění zákona.
  • Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy návrh definuje nejednoznačným způsobem.
  • Četnost kontrol systémů vytápění návrh stanovuje častější s nejasným zdůvodněním a bez opory v evropské legislativě.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět