Uplatnili jsme připomínky k novelizaci zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Co je cíl novelizace

Novela se týká mezinárodní výměny informací a implementuje evropskou směrnici ‚EU DAC 7‘. Konkrétní oblasti úpravy jsou: automatická výměna informací od provozovatelů digitálních platforem; tzv. skupinové žádosti při mezinárodní výměně informací; společné daňové kontroly několika členských států EU nebo smluvních států; ochrana osobních údajů a jejich bezpečnosti; mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí; úprava institutu tzv. kontrolního nákupu.

Připomínky SP ČR

Naše připomínky reflektují potřebu upravit tuto oblast a dosáhnout co nejvyšší úrovně dodržování pravidel v této oblasti.
K novelizaci máme řadu připomínek, které se týkají vyjasnění některých nepříliš zřejmých pasáží novelizace, nutnosti duplicitního vykazování a duplicitních povinností. Upozornili jsme též na některé dílčí nedostatky týkající se souladu s jinými legislativními cíli či jinými iniciativami. Zmiňujeme též problematiku volby komunikačního jazyka.

Podrobné připomínky naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět