Stanovisko k novele vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

Svaz ve svých připomínkách namítá, že vyúčtování musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Tím je stanoven základní daňový rámec a náležitosti vyúčtování. Požadavek na uvádění cen bez DPH u paušálních cen a v případě cen za jednorázové navýšení dodatečných jednotek ve vyúčtování spíše přispěje k nepřehlednosti vyúčtování pro většinu zákazníků, pro které je podstatná koncová cena s DPH.

 

Svaz se také věnuje faktu, že aktuálně nemusí být informace o počtu nevyužitých jednotek převedených z minulého nebo do následujícího zúčtovacího období u všech produktů ve vyúčtování uváděny. Pokud by však byla tato povinnost přijata, pro virtuální operátory (tj. subjekty poskytující své služby v síti jiného provozovatele) to znamená nutnost požádat síťového operátora o zpracování technického řešení za účelem úpravy předávaných dat na straně síťového operátora a z toho plynoucí nutnost sjednat úpravu smlouvy se síťovým operátorem.

 

Ve vyhlášce je také navrhováno, že součástí vyúčtování ceny má být datum zániku závazku ze smlouvy a datum, kdy dochází ke změně cenového plánu nebo ceny, je-li taková změna cenového plánu nebo ceny sjednána, nebo k ní došlo postupem podle § 63b odst. 5 zákona. Svaz argumentuje tím, že doplnění tohoto ustanovení nemá oporu v zákonném zmocnění podle §64 odst. 13 ZoEK ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR. Podle §64 odst. 13 ZoEK má rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby stanovit ČTÚ prováděcím předpisem.

 

V neposlední řadě namítá Svaz, že by obecná část vyhlášky měla být doplněna o studii RIA a legisvakanční lhůta by měla být stanovena minimálně na 9 měsíců.

 

Více zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět