Stanovisko k vyhlášce o vykazování energie z podporovaných zdrojů energie

Svaz ve stanovisku navrhuje, aby byly definovány podmínky připojení výrobny biometanu k plynárenské soustavě, respektive distribuční soustavě. Dále upozorňuje že, požadavek na uvádění ceny nakoupeného paliva do výkazů je nad rámec zmocnění zákona.
Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů. Vyhláška stanovuje např. způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z POZE, způsob a rozsah měření biometanu a požadavky na jeho kvalitu, způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, rozsah údajů, termíny, způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz navrhuje, aby byly definovány podmínky připojení výrobny biometanu k plynárenské soustavě, respektive distribuční soustavě.
  • Požadavek odečíst každý měsíc stav elektroměru na elektrárně by znamenal v mnoha případech fyzický odečet na místě, což by znamenalo vysoké administrativní náklady.
  • Požadavek na uvádění ceny nakoupeného paliva do výkazů je nad rámec zmocnění zákona. Pro vykazování podpory není nezbytný. Navíc se jedná o obchodní tajemství.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět