Stanovisko k Návrhu aktualizovaného Statutu Rady ESIF (2022)

Návrh aktualizovaného Statutu Rady ESIF (2022)

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh aktualizovaného znění Statutu Rady v návaznosti na jmenování vlády České republiky dne 17. prosince 2021.

V reakci na nové složení vlády byl aktualizován čl. 4 odst. 4 Statutu Rady a příloha č. 1 Členové Rady. Podle článku 12 Statutu Rady podléhají všechny jeho změny a doplňky schválení vládou.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Žádáme, aby zástupci zaměstnavatelů jako sociální partneři byli výslovnými členy Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

Stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět