k poslaneckému návrhu na zkrácení pracovní doby v maloobchodě (listopad 2004)

Svaz průmyslu a dopravy ČR říká ne poslaneckému návrhu zákona o úpravě pracovní doby v maloobchodě

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně nesouhlasí s poslaneckým návrhem, který si klade za cíl zákonem regulovat prodejní dobu v českém maloobchodě, resp. omezit prodej v obchodech nad 200 m2 prodejní plochy v noci a o svátcích.

Tento návrh jasně napadá a poškozuje svobodu podnikání snahou o nežádoucí regulaci trhu a omezuje podnikatelské prostředí, jehož rozvoj je nutný pro potřebný růst naší ekonomiky.

Absurdně popírá snahy o zlepšení zaměstnanosti v České republice, když v případě přijetí zcela kontraproduktivně vyvolá zhoršení ekonomické situace konkrétních občanů, kteří by za tento experiment zaplatili ztrátou zaměstnání.

Úplně stranou zůstávají přání a zvyky zákazníka, které návrh snad i záměrně pomíjí.

Návrh zákona argumentuje tím, že navržená úprava je potřebná k posílení  ochrany zdraví pracovníků. Navrhovatelům zcela uniklo, že tato problematika je ošetřena jinými zákony a jejich dodržování je zájmem jak zaměstnavatelů, tak i odborů a kontrolních orgánů. Stejně tomu tak je i v případě argumentace, že úprava zlepší rodinný život zaměstnanců. Tato starost je jistě potřebná, ale je nemístné ji regulovat zákonem.

Zcela falešně vyznívá snaha zákonodárců, že zákon pomůže malým a středním podnikatelům, kteří by omezením prodejní doby získali jisté výhody. Toto tvrzení zavání populismem a očividně poškozuje svobodu podnikání a rozhodování zákazníka. V případě jeho přijetí lze očekávat další neadekvátní zásahy do podnikatelského prostředí a ty se pak již nemusí týkat jen pracovní doby.

Jistě není od věci si uvědomit, že Evropská unie ponechává úpravu těchto záležitosti   na úrovni jednotlivých členských států, protože jen zde je možné nejlépe posoudit jak potřeby ekonomické, tak i zájmy zákazníků a samozřejmě i zájmy zaměstnanců v maloobchodě.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět