Potenciál snižování emisí

 Stanovisko k dokumentu Potenciál snižování emisí znečišťujících látek

v České republice do roku 2012

Prognózy emisí NOx v uvedeném materiálu neodpovídají jejich reálnému vývoji; velcí emitenti VOC již v podstatě vyčerpali reálný potenciál technických opatření na další snižování emisí VOC a pokles emisí VOC tak bude nižší, než uvádí prognóza; prognóza emisí PM 2,5 se opírá pouze o velice hrubé odhady emisí PM 2,5, emise pro jednotlivé skupiny zdrojů nejsou ani v ČR, ani jinde v EU systematicky měřeny a jejich bilance je zatížena vysokým stupněm nejistoty; prognóza poklesu emisí uvedená v materiálu MŽP se pohybuje zcela mimo realitu.

Z uvedených důvodů SPČR považuje navrhovaná prognostická data za zcela nevhodná k využití jako vstupy k jednání o revizi emisních stropů pro ČR a uvedený materiál "Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v ČR do roku 2020" zásadně odmítá.

V případě jeho použití při jednání o revizi emisních stropů ČR do roku 2020 SPČR varuje před vážnými důsledky, kdy nerealistické hodnoty emisních stropů nebudou moci být splněny a ČR budou hrozit sankce ze strany EK.

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět