Stanovisko - Novela vyhlášky č. 478/2000 Sb.

Název materiálu   VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.  .

 

 

Poznámka:

 

Připomínka byla uplatněna ČESMAD. Připomínka má plnou podporu

SP ČR.

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:

Zásadní ANO/NE

Vložit do vyhlášky 478 § 1b nový odst. 3 ve znění
(3) Pokud dopravce ve vnitrostátní linkové osobní dopravě vede záznam o provozu vozidla, ve kterém řidič uvede odchylky prováděné přepravy od vzorového záznamu zpracovaného ve veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád a doklady obsahují údaje dle § 1a odst. 3 c) považuje se to za záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku vedený ručně.
V případě vedení těchto záznamů je musí mít řidič ve vozidle.

 

Odůvodnění:

Stávající úprava umožňovala, v návaznosti na záznam o provozu vozidla, řidičům, kteří vedli záznamy o dobách řízení a odpočinku, oba záznamy spojit do jednoho dokladu za podmínky, že tento doklad bude splňovat požadavky kladené na oba z uvedených záznamů. Ve vnitrostátní linkové osobní dopravě mohl dopravce vést zjednodušený záznam o provozu vozidla, ve kterém řidič uvedl odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o provozu vozidla zpracovaného ve veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. Protože řidič v linkové dopravě musí jet podle schváleného jízdního řádu a vzhledem k tomu, že musí pozornost věnovat bezpečnosti cestujících, považuje se zbytečné, aby vedl duplicitně záznamy o dobách řízení a odpočinku, které by vlastně kopírovaly schválený jízdní řád. Týká se zejména řidičů na linkách, kde žádný ze spojů není delší jak 50 km a kde neplatí pro řidiče nařízení 561/2006.

 

 

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět