Program statistických zjišťování na 2013

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k Návrhu vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2013  .

Zásadní připomínky:

Bez zásadních připomínek.

Dílčí připomínky:

Navrhujeme zrušit v mutaci a,b povinnost předkládat čtvrtletní statistický výkaz P 3-04
a předkládat pouze výkaz P 6-04.

Od r. 2013 se mění náplň čtvrtletních výkazů P 3-04 a P 6-04 s tím, že výkaz P 6-04 (mutace a,b) obsahuje nyní v zásadě stejná data jako výkaz P 3-04, plus navíc finanční ukazatele stavové. Výkaz P 3-04 je nutné předkládat vždy do 15 dní po skončení čtvrtletí a výkaz P 6-04 vždy do 30 dní po skončení čtvrtletí. Povinnost předkládání výkazu P 3-04 by zůstala pouze v mutaci c,d. Důvodem je nutnost předkládání duplicitních dat v rozmezí pouhých 2 týdnů
po skončení čtvrtletí.

 

V Praze dne 09.08.2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět