Stanovisko návrhu zákona o obalech

Stanovisko k návrhu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů  .

Zásadní připomínka:

Požadujeme nenavyšovat rozsah recyklace pro obalové sklo – jedná se o naprosto nereálné rozhodnutí.

Odůvodnění:

  • Pokud firma taví kromě barevného skla i sklo bílé, tak v tomto případě jsou možnosti přídavku bílých střepů limitovány dodržením neutrálně bílého odstínu skloviny, jinak je sklo zákazníky neakceptováno.  Dle našich zkušeností je podíl recyklátu 40 % hraniční.

 

V ČR je obecně nedostatek bílých střepů, takže běžné % recyklace je na hodnotě 30 %.

  • Dalším navyšováním procenta recyklace poroste obsah těžkých kovů ve sklovině, kdy je současný limit 100 ppm a povinnost zavedení opatření je při dosažení průměrné hodnoty nad 200 ppp. Již nyní se hodnotě 200 ppm blížíme a další zvýšení recyklace by tuto situaci ještě zhoršilo. USA uvažuje stanovení striktního limitu 100 ppm pro obalové sklo, v němž jsou do USA exportovány potraviny. Pokud tento limit vejde v platnost a pokud budeme chtít  prodávat sklo exportérům do USA, budeme nuceni procento recyklace ještě snížit.

 

V Praze 23.11.2102 

 

 
 
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět