Stanovisko návrhy k posílení konkurencechopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu legislativy na ochranu životního prostředí

Stanovisko k materiálu Návrhy na řešení opatření  k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí  .

Zásadní připomínky:

K podnětům:

č. 1 - Vyřešení podnětu považujeme za nedostatečné. Požadujeme úplné zrušení sledování přenosů látek v odpadech. Tuto povinnost má v celé EU pouze ČR – nadbytečná finanční a administrativní zátěž podniků, což snižuje jejich konkurenceschopnost.

 

č. 5 - Řešení navržené v závěru by znamenalo ulehčení ve smyslu snížení počtu hlášení, ale není zřejmé, jak by byla vyřešena kontinuita ohlašovaných dat a jejich statistické zpracování.

 

č. 17, 19 - Je nezbytné vyřešit vyhláškou, metodické pokyny nejsou právně závazné.

 

č. 30 – Požadujeme řešit v nařízení, metodické pokyny nejsou právně závazné.

 

č. 34 – Je nezbytné řešit vyhláškou, metodické vedení ČIŽP není právně závazné.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět