Prohlášení zaměstnavatelů

V reakci na článek odborů k „likvidaci“ poskytování placeného volna oba největší zaměstnavatelské svazy (Svaz průmyslu ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) uvádějí:

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah  jiných důležitých osobních překážek v práci., byl rozeslán do připomínkového řízení 17. srpna 2006, tj. ještě  za „minulé vlády“ vlády dopisem ministra Škromacha. Zaměstnavatelé s návrhem tak, jak je předložen, nesouhlasí. K tomu oba zaměstnavatelské svazy, SP ČR a KZPS, předložily svá stanoviska. 

Toto nesouhlasné stanovisko zaměstnavatelů bylo předmětem jednání zástupců sociálních partnerů s náměstkem ministra práce a sociálních věcí dne 27. září 2006. Zaměstnavatelé zde  projevili i přes své výhrady ochotu jednat s odbory o konečné podobě návrhu. Hlavní výhrady se týkaly požadavku, aby zaměstnavatelé poskytovali placené pracovní volno ve stejné podobě jako v dosavadní právní úpravě z roku 1965. 

Odpovědí odborů však byla emotivní reakce, která vytrhla věci z kontextu a celou kauzu zpolitizovala. Podle našeho názoru jde o opakované politické zneužití situace, které by mělo sloužit ve prospěch zájmu některých odborových funkcionářů před blížícími se senátními a komunálními volbami. 

Z těchto důvodů zaměstnavatelé považují veškerá další jednání za zbytečná a proto nebudou s představiteli odborů do ukončení voleb v těchto jednáních pokračovat.  

V Praze dne 2. října 2006

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět