k nové strategii Evropské Komise pro obchod a konkurenceschopnost Global Europe: Competing in the World“

Dne 4. 10. 2006 zveřejnila Evropská Komise Sdělení „Globální Evropa: soutěžíme ve světě“, které prezentuje dlouho očekávanou strategii, jejímž cílem  je dát obchodní politiku EU do služeb konkurenceschopnosti a hospodářských reforem v EU.
Svaz průmyslu a dopravy ČR jako nejsilnější a největší zaměstnavatelská a podnikatelská organizace sdružující nevýznamnější vývozce a dovozce v České republice vítá iniciativu Evropské Komise dát evropské Strategii růstu a zaměstnanosti vnější dimenzi. SP ČR  plně podporuje navrhované  iniciativy Komise, které směřují k odstranění překážek a problémů, které se v současné době nejvíce dotýkají evropských podniků.

  • SP ČR pozitivně vnímá výzvu  Evropské Komise k odstranění domácího protekcionismu a aktivnější postup pokud jde o přístup na třetí trhy.
  • SP ČR považuje silnou ekonomiku EU a reálně  fungující vnitřní trh za nezbytný předpoklad pro úspěšnou obchodní politiku EU.
  • SP ČR od společné obchodní politiky EU pro podniky zejména spravedlivou soutěž a rovné podmínky na třetích trzích, efektivní ochranu jejich zájmů a pomoc při řešení vzniklých sporů.
  • SP ČR vítá důraznější opatření Komise v oblasti ochrany duševního vlastnictví a aktivnější přístup k boji  proti padělkům proudícím do Evropy z Číny a dalších asijských států.
  • SP ČR považuje revizi ochranných nástrojů a zejména anti-dumpingové politiky EU za nezbytnou, chce-li se obchodní politika EU úspěšně vyrovnat s riziky globalizace.
  • SP ČR i nadále podporuje mnohostranný obchodní systém a má zájem na úspěšném dokončení jednání o DDA v rámci WTO a to zejména pokud jde o přístup na trhy s průmyslovými výrobky, liberalizaci služeb a usnadňování obchodu.

Rozhodnutí EK modernizovat bilaterální dohody o volném obchodu (FTAs) považuje za rozumný krok k postupné progresi v mnohostranných jednání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje předloženou  strategii interakce obchodní politiky EU s konkurenceschopností a ekonomickými reformami v Evropě  za velmi ambiciosní  a vyzývá Evropskou Komisi k její rychlé a důsledné implementaci. Prezident Svatu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Míl, v této souvislosti říká: „Komisař Mandelson prohlásil, že obchodní politika začíná již  doma a myslel tím u nás  v Evropě. Já bych zdůraznil, že úspěch společné obchodní politiky se rodí už na národních úrovnich -  vytvářením příznivých podmínek pro podnikání, posilováním konkurenceschopnosti a uvolněním potenciálu podniků.“

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět