k zveřejněnému NAP na 2. období

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje dohodu o navýšení počtu povolenek, tedy snahu zohlednit výhled rozvoje ekonomiky. Problém však je, že návrh vychází z makroekonomických čísel a nerespektuje rozdíly mezi jednotlivými obory. Pokud má odstranit i tyto „mezioborové“ disproporce, bude nutné uvažované alokace zvýšit.

 

Zveřejněný Národní alokační plán na druhé období (léta 2008 – 2012) dává k diskusi celkový roční objem povolenek na vypuštění skleníkových plynů ve výši 101,9 mil. T ekvivalentu oxidu uhličitého. Samozřejmě, tento plán vzbudí celou řadu rozporných reakcí od naprostého odmítnutí ze strany "zelených" hnutí až po hlas průmyslové sféry, že i tento objem povolenek je ještě nízký a nezohledňuje ani trendy rozvoje ekonomiky, o něž se všichni snažíme, ani celkem významné úsilí, jehož jsme svědky v hospodářské sféře – tedy, využít systém obchodování jako pobídkový systém k dalšímu snižování emisí.

 

Především je nutno konstatovat, že odmítnutí mají "zelení" v popisu "práce" a mají na ně právo. Celé veřejnosti je však nutno říci, že zatímco hospodářská sféra cítí odpovědnost reálnou, odpovědnost zelených je pouze virtuální, tudíž věcně žádná. Z tohoto pohledu nutno názory hodnotit. Naprosto nemůže obstát názor, že když byly emise v roce 2005 nižší (asi 85 mil. Tun), pak NAP 2 je potřeba nastavit ještě níže. Je to vytržení situace jednoho roku z kontextu a popření celého systému obchodování. Uvědomme si, že toto snížení nebylo dosaženo ideologickou masáží, ale reálnými opatřeními jak technickými tak organizačními, a že na výnos z prodeje povolenek mají ti, kdo se takto přičinili, plné právo. Tento argument platí i pro vyjednávání finální národní kvóty s EK v Bruselu.

 

Naše energetika je založena na hnědém uhlí a to s sebou nese vyšší emise skleníkových plynů. Samozřejmě, to také nese výrazně vyšší bezpečnost zásobování elektřinou než v zemích, které sice mají nižší emise díky využití plynu, ale také permanentně nižší bezpečnost dodávek. Naše volba musí být jednoznačně směrem k bezpečnosti dodávek!

 

Co na NAP 2 oceňujeme a co kritizujeme? Oceňujeme snahu zohlednit onen citovaný výhled rozvoje ekonomiky. Potud, čest a chvála. Již menší nadšení budí celý NAP 2 v detailu. Výhled rozvoje byl zohledněn pouze na základě makroekonomických čísel ekonomiky jako celku (může částečně platit pro velkou energetiku), nikoliv dokumentovaných trendů jednotlivých oborů. Takto dochází ke značným disproporcím. Respektování odvětvových trendů nutně musí přinést další navýšení alokace, ať se to komukoliv líbí, či ne. To je onen nezbytný pohled zdola, který nutno respektovat, jinak se někteří z nás nedopočítají. Vybudované kapacity, jejich využití a odvětvové trendy se musí stát i úhelným kamenem naší obhajoby v Evropské komisi.

 

SP ČR věří, že jeho hlas, jako hlas největšího reprezentanta ekonomické sféry bude respektován a v konzultacích bude NAP v příslušných oborech i celkem navýšen tak, aby respektoval realitu.

 

Ing. Josef Zbořil

Člen představenstva SP ČR

 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět