k návrhu směrnice o službách

Svaz průmyslu a dopravy ČR  vítá výsledek druhého čtení EP o návrhu směrnice o službách založený na křehkém kompromisu červencové Rady EU.

Evropští poslanci přijali v těchto dnech ve Štrasburku v rámci druhého čtení návrh směrnice o službách  na vnitřní m trhu vycházející ze společné pozice Rady jen s několika technickými změnami. Nyní již nic nebrání tomu, aby směrnice byla přijata Radou pro konkurenceschopnost  ve dnech 4.-5. 12. 2006.
Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružující v rámci své členské základny i  největší poskytovatele i příjemce služeb aktivně sledoval  dvouletý maratón složitých a zdlouhavých jednání o návrhu směrnice o službách, jejímž cílem je  především usnadnění poskytování služeb přes hranice.
Ačkoliv podnikatelé očekávali daleko ambiciosnější směrnici se širším rozsahem služeb, zakotveným principem země původu a především větší právní jistotou, podpořili společnou pozici přijatou na červnovém zasedání Rady slibujíce si především výhody plynoucí z aplikace principu svobody usazování. Společná pozice dosažená Radou EU se stala za daných okolností  esencí toho nejlepšího možného výsledku, kterého lze dosáhnout. Pozitivní výsledek hlasování v Evropském parlamentu to jen dokazuje.
Podnikatelé v České republice nyní očekávají řádnou transpozici a  implementaci směrnice na národní úrovni, především pokud jde o efektivní fungování jednotných kontaktních míst a posílenou administrativní spolupráci mezi jednotlivými členskými státy.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní organizace a EU

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět