Stanovisko k programu REVIT

Stanovisko k programu REVIT.

Svaz průmyslu a dopravy ČR velmi vítá vznik programu REVIT, který bude poskytovat podporu malým a středním podnikatelům formou zvýhodněných úvěrů, zvýhodněných záruk k bankovním úvěrům a finančních příspěvků. Program cílí na začínající podnikatele a nejmenší podniky, což představuje sektor s minimální šancí na získání úvěrů poskytovaných komerčními subjekty.

Požadujeme však maximální flexibilitu při vypisování jednotlivých výzev, aby program reagoval co nejrychleji a nejúčinněji na omezení činnosti významných zaměstnavatelů či v případě postižení podnikatelů živelnými událostmi.

Rovněž žádáme, aby výzvy programu REVIT pokrývaly co největší území České republiky. V období ekonomického útlumu se vytvořilo mnoho oblastí, které potřebují takovýto finanční impuls.

V Praze dne 23. září 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět