Stanovisko k návrhu na změnu programu INOSTART

Stanovisko k návrhu na změnu "Programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky velmi vítá rozšíření regionální působnosti Programu na celé území České republiky a také na společnosti střední velikosti. Rovněž podporuje změnu v možnosti využití části dotace na poradenství ještě před uzavřením úvěrové smlouvy, což by mělo výrazněnapomoci začínajícím podnikatelům při předkládání podnikatelských záměrů a jejich průkaznějších hodnocení.

Nicméně další možný způsob otevření Programu většímu počtu zájemců spatřujeme také ve zmírnění požadavku na inovativnost a její jasnou definici, která by odstranila nejasnosti v definování a hodnocení inovativnosti projektů.

V Praze dne 10. února 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět