Stanovisko k Souhrnnému vyhodnocení výsledků VaVaI ukončených v roce 2012

Připomínky SP ČR k materiálu Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky uplatňuje následující připomínky k materiálu „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012“.

1.   Vyhodnocení mechanisticky sčítá povolené výsledky dle RIV, aniž by se zajímalo o skutečné dopady. Stát by měl vynakládat peníze účelně, a proto by na konci  programu měla být důrazněji položena otázka, jak přispěl program ke zvýšení konkurenceschopnosti (zavedené či zlepšené výroby, prodané licence), ke zvýšení zaměstnanosti, ke zlepšení úrovně českého zastoupení v zahraničí, ke zlepšení české účasti v programech mezinárodní spolupráce. Samotné sčítání „RIVových“ výsledků sice leccos  naznačuje, ale někde se míjí účinkem či je nevhodné.

Zásadní připomínka

2.   Považujeme za jeden z velkých omylů celého systému účelové podpory VaV velmi vysokou úspěšnost podpořených projektů, blížící se 100 procentům. Znamená to, že jsou předkládány projekty málo ambiciózní, s předem známým výsledkem. Bohužel to systém takto vyžaduje a oceňuje. Na rozdíl od vyspělých zemí ČR nepřipouští možnost slepé cesty ve VaV, toho že na to někdo přijde dříve atd.

Zásadní připomínka

3.   Hodnocení neobsahuje vazby na koncepce/strategie a jejich hodnocení (ať už jde o koncepce daného poskytovatele nebo Aktualizovanou národní politiku VaVaI ČR s výhledem do r. 2020).

Zásadní připomínka

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 23. dubna 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět