Stanovisko k Analýze dopadů změny dražeb emisních povolenek na SR

Stanovisko SP ČR k "Analýze dopadů změny harmonogramu dražeb emisních povolenek v letech 2014 až 2016 do příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v těchto letech a do financování energeticky úsporných opatření“.

SP ČR konstatuje, že předpoklad EK o nárůstu a následné stabilizaci cen povolenek dosud nebyl naplněn a měsíc po přijetí back loadingu došlo koncem března k pádu cen povolenek o cca 50% až na hodnotu 3,71 euro. Cena povolenek zůstává tak zatím nadále velice volatilní.

Proto SP ČR doporučuje analýzu doplnit o méně optimistický scénář, který by turbulentní prostředí reflektoval. Poukazujeme na riziko pro odhad příjmů při přípravě státního rozpočtu, návrh státního rozpočtu by měl toto reflektovat, případně by měl mít připravenou alternativu zajištění financování příslušných plánovaných výdajů.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29.4.2014

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět