Stanoviska v rámci konzultace ESMA - MiFID II

Příspěvek v rámci konzultace ESMA (The European Securities and Markets Authority) k technickým předpisům MiFID II (Směrnice o trzích finančních nástrojů). Stanovisko je zaměřeno zejména na problematiku zachování výjimky pro nefinanční podniky, pokud obchodují s investičními nástroji jako doplňkovou činnost a v rámci standardního zajištění rizik.

Reagováno je primárně na otázky kolem vymezení definice doplňkové činnosti („Commodity derivatives - Ancillary Activity“) a definici komoditních derivátů (problematika nutnosti fyzického vypořádání – „can“ or „must“ be physically settled)

ESMA_MiFID2_CP_SPCR_REPLYFORM.pdf 

ESMA_MIFID2_DP_SPCR_REPLYFORM.pdf

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět