Stanovisko k návrhu zákona č. 130/2002

Stanovisko k materiálu "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů".

Svaz průmyslu a dopravy České republiky k uvedené transpoziční novele uplatňuje následující připomínku:

   V § 2 odst. 2 písm. k) bodu 2 zákona (nyní písm. l) je stále používán pojem "v aplikovaném výzkumu" pro výsledky výzkumu, vývoje  inovací. S ohledem na nově navržené ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), které nově definuje aplikovaný výzkum jako průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci a s ohledem na to, že platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013 - 2015 nerozlišuje mezi výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje navrhujeme sloučit v § 2 odst. 2 písm. k) body 2 a 3 zákona (nyní písm. l) následovně:

   2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti17) nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky nebo, 3.  ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a bod č. 4 označit jako bod č. 3.

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 24. října 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět