Stanovisko SP ČR k Deklaraci o naplnění kritérií OP PIK

Stanovisko k materiálu „Deklarace o naplnění kritérií pro možnost vyhlásit výzvy před schválením Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020“

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) vítá snahu Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) o co nejvčasnější zahájení implementace OP PIK a vypsání prvních výzev. Zároveň však upozorňuje na potřebu dopracování a doplnění materiálu v návaznosti na následující připomínky:

Celé stanovisko zde: č._23_Stanovisko_SP_ČR_k_Deklaraci_o_naplnění_kritérií_OP_PIK.doc

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět