k Zelené knize EK o modernizaci pracovního práva

Dne 23.11.2006 zveřejnila Evropská komise (dále jen EK) Zelenou knihu o modernizaci pracovního práva, jejímž účelem bylo zahájit veřejnou diskusi o způsobech, jakými může vývoj pracovního práva přispět k vytýčeným cílům revidované Lisabonské strategie. Zelená kniha se také zabývá otázkou, jakou roli by mohlo pracovní právo hrát při prosazování konceptu „flexicurity“ (výraz je kombinací anglických slov flexibility (pružnost) a security (jistota, zabezpečení)) v zájmu vytváření spravedlivějších a adaptabilnějších pracovních trhů.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá zahájení diskuse o modernizaci pracovního práva a jeho přizpůsobení realitě 21. století. Evropa vstupuje do své postindustriální fáze a paradigma pracovněprávních vztahů se posouvá do oblasti znalostní ekonomiky a ekonomiky služeb. Výsledkem je tlak na větší míru flexibility pracovních trhů a využívání nových forem pracovních poměrů. Modernizace pracovního práva tvoří hlavní součást úspěchu z hlediska adaptability pracovníků a podniků.

Svaz průmyslu a dopravy ČR současně zdůrazňuje následující:

  • Modernizace pracovního práva je výhradně v rukou členských států (dále jen ČS) Evropské unie a při prohlubující se rozdílnosti pracovněprávních systémů v zemích rozšířené Evropy by jakékoliv vytváření legislativy „shora“ bylo kontraproduktivní.
  • Úlohu EK spatřujeme v monitorování národních reforem a vytváření prostředí pro výměnu dobrých zkušeností mezi ČS.
  • Neexistuje jeden model „flexicurity“. Úroveň flexibility vychází z konkrétních podmínek jednotlivých ČS. V případě flexicurity nejde o prostou konfrontaci „flexibility“ a „jistoty,“ jde především o vhodný mix národních politik s důrazem na celoživotní učení, což usnadní přechody na trhu práce. Prioritou zůstává transparentní a efektivní aktivní politika trhu práce.
  • Pracovní poměry na dobu neurčitou tvoří v Evropě stále ještě většinu všech pracovních poměrů. Je tedy třeba hledat flexibilitu především v rámci těchto standardních pracovních poměrů.
  • Je třeba uvolnit potenciál atypických forem práce v Evropě a neklást rovnítko mezi atypický a nejistý pracovní poměr. Negativnímu pohledu na atypické formy práce nahrává i Evropskou komisí chybně pojatý koncept „insiders“ (začleněných) a „outsiders“ (vyloučených), kdy Zelená kniha řadí do kategorie „insiders“ pouze pracovníky zaměstnané formou pracovních poměrů na dobu neurčitou. Mezi „vyčleněné“ jsou tedy zahrnováni i zaměstnanci s „atypickými“ pracovními poměry.
  • Je nezbytné vytvořit podmínky na podporu agenturního zaměstnávání. Zaměstnání přes agenturu neznamená vždy jen dočasný pracovní úvazek.
  • Samostatnou výdělečnou činnost je potřeba podporovat a chápat jako jednu z forem rozvoje podnikatelského ducha a ne obcházení pracovních předpisů.
  • Harmonizace či konvergence definice „pracovníka“ je nežádoucí a předem odsouzena k neúspěchu.
  • Minimální pracovní standardy jsou upraveny mezinárodními standardy a acquis.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Zelenou knihu EK o modernizaci pracovního práva také za příležitost pro „inventuru“ konceptu flexicurity na národní úrovni. Zpráva EK o plnění Národních programů reforem ve svých specifických požadavcích pro Českou republiku vybízí k pokračování v úsilí o modernizaci legislativy na ochranu zaměstnání. Hospodářský přehled OECD o České republice v roce 2006 je mnohem kritičtější a hovoří o vysoké míře rigidity pracovního práva, zejména pokud jde o najímání a propouštění zaměstnanců. Diskuse o pracovním právu zahájená Zelenou knihou se tedy může pozitivně odrazit i na vývoji pracovního kodexu v České republice.

 

Veřejná konzultace se uzavře 31.3.2007. Dne 21.3.2007 proběhlo první slyšení v Evropském parlamentu – Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

 

Odpovědi SP ČR na otázky Zelenou knihou položené zde.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět