Stanovisko k Hlavním směrům politik zaměstnanosti

SP ČR podporuje nové nastavení směrů a výstupy a doporučení Společné zprávy o zaměstnanosti. 

 

Hlavní směry politik zaměstnanosti jsou každoročně přijímány Radou na návrh Komise. Představují základní nástroj pro koordinaci politik zaměstnanosti členských států v rámci strategie Evropa 2020. Od roku 2010 tvoří Hlavní směry politik zaměstnanosti společně s Hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie balíček integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost.

V roce 2015 předkládá Komise návrh nových Hlavních směrů, který navazuje na priority stanovené Roční analýzou růstu2015, reaguje na výstupy Společné zprávy o zaměstnanostia je v souladu s novou agendou Evropské komise.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje výstupy a doporučení Společné zprávy o zaměstnanosti a obecně podporuje nové nastavení Hlavních směrů politik zaměstnanosti.

pdfStanovisko SP ČR k Hlavním směrům politik zaměstnanosti 548.84 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti 

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět