Svaz zdůraznil potřebné kroky k minimalizaci negativních dopadů kontrolního hlášení

Skupina poslanců předložila návrh k odložení účinnosti zavedení kontrolního hlášení DPH o jeden rok. Svaz vzhledem k časově-procesním komplikacím návrhu přímou podporu znamenající nejistotu pro firmy nevyjádřil, ale požádal o konkrétní kroky ke zmírnění negativních dopadů.

 
Ve vztahu k zavedení kontrolního hlášení DPH, které přinese dodatečnou administrativní zátěž i poctivým podnikům, Svaz vždy vyjadřoval nesouhlas. Vzhledem k platnosti zákona jsme se snažili zároveň s finanční správou spolupracovat a informace mezi naše členy šířit tak, aby negativní dopady na naše členy byly alespoň minimální. V současnosti z reakcí některých našich členů se i nadále obáváme řady problémů v praxi, zejména zpočátku.

Principiálně záměr odložit účinnost kontrolního hlášení k DPH bychom podporovali, neboť získání dalšího času by umožnilo více času na přípravu, otestování systémů a odladění nedostatků. Předložený poslanecký návrh nicméně vnáší do podnikatelského prostředí další nejistotu. Nyní se nacházíme v měsíci listopadu a je obtížné určit, kdy a jak bude rozhodnuto. Firmy musí v přípravě pokračovat, protože pak by případně nestihly SW připravit a otestovat.

Požádali jsme proto nad rámec návrhu o několik konkrétních požadavků, které považujeme za nezbytné, jako je například potřeba určitého tolerančního období „bez sankcí“ či úpravy lhůty pro následné kontrolní hlášení. Celé znění stanoviska, včetně konkrétních požadavků, uplatněného v meziresortním připomínkovém řízení naleznete zde.

Stanovisko jsme zaslali i zástupcům Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí.
Bohuslav Čížek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět