Stanovisko k návrhu směrnice měnící směrnici 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Svaz nesouhlasí s návrhem Komise. Návrh dramaticky zvýší náklady poskytovatelů služeb a administrativní zátěž.


Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje směrnici 96/71/ES za účinnou a splňující svůj účel a pozitivně přijal i prováděcí směrnici 2014/67/EU. 

Svaz od počátku jednání o revizi směrnice nesouhlasí s výchozím principem „stejná mzda za stejnou práci na stejném místě“, na kterém Komise svou revizi staví a který není v praxi proveditelný. Svaz je postojem Komise, která ignorovala společný požadavek evropských sociálních partnerů návrh před zveřejněním konzultovat ve smyslu Smlouvy o fungování EU, překvapen a lituje, že Komise jde proti svému principu „lepší a účelnější legislativy“ a ve svém pracovním programu deklarovanému slibu, že se bude zabývat jen velkými věcmi a bude podporovat jen legislativní návrhy s vysokou mírou konsensu a perspektivou hladkého přijetí.

Svaz se ve svém stanovisku postavil proti návrhu zprávy europoslance Guillauma Balase „Sociální dumping v Evropské unii“, která jde v mnohém nad rámec požadavků Komise a přináší destruktivní návrhy zejména pro dopravní sektor.

Svaz zdůrazňuje, že návrh přinese zásadní zvýšení finančních nákladů poskytovatelů služeb (pro řadu z nich likvidační) a nepřiměřené administrativní zatížení, omezí poskytování služeb přes hranice a na dlouhou dobu uvede podniky do právní nejistoty.

Svaz oceňuje oficiální postoj delegace České republiky v Bruselu, která nepodlehla protekcionistickým přístupům některých členských států pod rouškou sociálního dumpingu a ve formátu Visegrádské čtyřky (V-4) či v rámci širších aliancí podpořila poskytovatele služeb zejména z nových členských států.

pdfPlné znění stanoviska 513.89 KB

Návrh směrnice

Další informace k jednání o revizi směrnice

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět