Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Ministerstvo financí předložilo návrhy daňových změn, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Návrh obsahuje například novelu Zákona o daních příjmů, Zákona o dani z přidané hodnoty či Daňového řádu. 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR kladně hodnotí řadu upřesňujících legislativních úprav reagujících i na výkladové nejasnosti či dílčí případy z praxe. Celkově daňové zákony zůstávají nepřehledné a složité pro „běžné“ daňové subjekty a výraznější koncepční změnu tento návrh nepředstavuje. K vyjasnění některých dílčích nejasností pomohla i vzájemná pracovní komunikace k Zákonu o daních z příjmu mezi Svazem a Ministerstvem financí. Některé návrhy či oblasti úprav, které Svaz dlouhodobě požaduje, ale stále postrádáme.

Vzhledem k množství navrhovaných změn jsme zpracovali zjednodušený přehled vybraných návrhů změn v rámci rozšířené verze stanoviska Svazu (Pozn.: Nejedná se o úplný výčet a ani přesné formulace navrhovaných, tedy nikoliv schválených, změn). Doplňující informace jsou uvedeny textem v kurzívě. Samotné stanovisko (bez informací) s konkrétními připomínkami naleznete zde.

Bohuslav Čížek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět