Stanovisko k ohrožení rozvoje dopravní infrastruktury (problematika platnosti stanovisek EIA)

SP ČR považuje kvalitní dopravní infrastrukturu za základní předpoklad rozvoje domácího hospodářství, a proto velmi negativně vnímá stávající trend stagnace výstavby či modernizace dálnic, železnic a dalších důležitých transportních koridorů na území ČR, které jsou ohroženy zpochybněním možnosti ověřování a využívání stanovisek EIA vydaných dle z. 244/1992 Sb ze strany Evropské komise.


Svaz průmyslu a dopravy ČR nadále považuje za nezbytné, aby zástupci ČR a Evropské komise vyjednali takové řešení nastalé situace, které by umožnilo výstavbu prioritních projektů a nezastavilo rozvoj dopravní infrastruktury v ČR. Při vědomí dosavadních výsledků jednání podporujeme návrh MD na přípravu opatření pro případný negativní výsledek těchto jednání a podporujeme zahájení přípravy podkladů nezbytných pro opakované posouzení vlivů dotčených staveb na životní prostředí.

Zároveň však vyjadřujeme silné obavy nad tím, jak budou procesně zvládnutelné opakované vydávání stanovisek EIA a administrace povolovacích řízení pro tak velké množství staveb (v maximu až 104 projektů). Personální posílení příslušných správních úřadů, i když pouze na přechodnou dobu, bude zřejmě nezbytné. Nelze totiž připustit, aby daní za co nejrychlejší a nejplynulejší schvalování zmiňovaných dopravních staveb bylo pomalejší či zcela zastavené povolování (zejména procesu EIA) ostatních staveb.

Stanovisko najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět