Stanovisko k návrhu řešení útlumu těžby společností OKD

SP ČR podporuje návrh MPO na řešení dopadů útlumu těžby černého uhlí zaměstnáním části zaměstnanců propuštěných těžební společností OKD, a.s., státním podnikem DIAMO.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se seznámil s materiálem MPO zaměřeným na zmírnění sociálních následků útlumu hornické činnosti v Moravskoslezském kraji a vyjadřuje mu celkovou podporu. Vzhledem ke svému specifickému postavení a poslání se státní podnik DIAMO jeví jako vhodný kandidát na kompenzaci očekávaného úbytku pracovních míst ve společnosti OKD, a.s. Revitalizace a rekultivace krajiny postižené dědictvím vysoké koncentrace těžkého průmyslu v regionu má vskutku potenciál při správném nastavení mít celospolečenský přínos, a to v oblastech ochrany životního prostředí, regionálního rozvoje i sociální soudržnosti. Pro zajištění takto široce definovaného veřejného zájmu je volba státního podniku jako realizátora a garanta projektu zcela přirozená.

Stanovisko najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět