Stanovisko - veřejné zdravotní pojištění

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjádřil své stanovisko k návrhu nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem na veřejné zdravotní pojištění stát. SP ČR je toho názoru, že by se měl zachovat stávající stav, tj. na  základě nařízení vlády č. 158/2015 Sb.

 

 Stanovisko_st._pojištěnci.pdf

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět