Stanovisko k Návrhům realokací prostředků mezi programy 2014-2020 v roce 2016

Svaz doporučuje navýšení alokované částky pro posílení Specifického cíle 2.2. OPŽP.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět