Vstup do veřejné konzultace k Iniciativě pro začínající podniky

Svaz považuje za důležité v podpoře potenciálních podnikatelů opatření vztahující se k zavedení vzdělávání v oblasti podnikání na všech úrovních formálního vzdělávání.

Mezi překážky k založení podniku řadí náklady k získání pracovníků či čas nutný k vyřízení různých povolení a licencí. K založení podniku se nejčastěji využívají podle mínění Svazu vlastní úspory. Mezi velmi potřebné politiky či opatření na podporu začínajících podniků lze zařadit zajištění školicích/poradenských/mentorských služeb čerstvě založeným podnikům, aby se předešlo neúspěchu v rané fázi jejich rozvoje, či podporu programů zaměřených na přilákání talentovaných podnikatelů ze třetích zemí.

Odpověď Svazu průmyslu a dopravy ČR (v AJ) naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět