Rozšíření režimu reverse charge od října

Vláda na svém jednání 31. srpna schválila rozšíření režimu reverse charge (nebo také režim přenesení daňové povinnosti) o poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických komunikací se Svazem požadovanou posunutou účinností od 1. října. Svaz v připomínkovém řízení a následně i dopisem předsedovi vlády požadoval zajištění legis vakance a posunutí účinnosti tak, aby měly firmy možnost se připravit.
 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, reaguje na dle Ministerstva financí na zjištění, že při poskytování některých služeb elektronických komunikací byly zjištěny daňové úniky. Režim přenesení daňové povinnosti se tak rozšiřuje nově o „poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace (pozn. - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb“. Předmětem režimu přenesení daňové povinnosti jsou dotčené služby poskytované pouze na velkoobchodní úrovni, tj. nikoli služby poskytované konečným spotřebitelům.

Režim přenesení daňové povinnosti se již používá na převod emisních povolenek, dodání certifikátů elektřiny, dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi. Dále se reverse charge používá v případech, kdy celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč u vybraných zemědělských plodin, vybraných kovů, integrovaných obvodů a desek plošných spojů osazených těmito obvody, přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherních konzolích.
 

Existence dvou režimů DPH samozřejmě představuje pro firmy i určitou administrativní náročnost a ideální není, nicméně v oblastech velkých daňových úniků Svaz zavedení režimu přenesení daňové povinnosti nerozporoval. Vždy při rozšiřování požadujeme určitou systematičnost, tedy aby případné rozšiřování bylo dostatečně s předstihem konzultováno a oznámeno a položky byly jednoznačně vymezeny.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět