Slabá místa novely stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) již několikrát upozornil na to, že není spokojen s novelou stavebního zákona. I přes to, že se připravovala více než dva roky, její výsledky nebudou dostatečné.

Určitá dílčí zlepšení však obsahuje a vláda by ji měla schválit ještě v tomto funkčním období. Současně SP ČR požaduje, aby do konce volebního období začala vláda intenzivně pracovat na nové koncepci stavební legislativy a předložila harmonogram přípravy nového zákona. „Požadujeme, aby k tomu vznikla pracovní skupina, která bude pravidelně vykazovat výsledky své práce,“ řekl ředitele Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

Hlavní problémy a slabá místa novely stavebního zákona
Hlavním problémem novely stavebního zákona je složitá struktura a množství na něj navazujících předpisů. Zásadní změnou by měly projít různé úrovně povolování staveb, tedy nejen stavební řízení, ale i územní plánování. Významným blokačním mechanismem, který se v rámci novely stavebního zákona také v řadě případů projevil, je neochota resortů směřovat k vytyčenému cíli, zejména pak tehdy, pokud se dotýká jejich kompetencí.
 


Vláda v novele nepodpořila varianty k řešení problémů spojených s integrovaným povolením či s vodními stavbami. Právě rozhodnutí vlády u vodoprávního řízení považuje SP ČR za nešťastné, protože z navržených variant vybrala tu, která toto řízení do společného územního a stavebního řízení nezahrnuje.

K problematice vodoprávního řízení absolvovali zástupci Svazu řadu jednání. Když se podařilo na náš návrh najít kompromisní řešení, se kterým stěžejní připomínková místa vyslovila souhlas, vláda tuto variantu nevybrala. Zástupce průmyslu nevyslyšela rovněž v oblasti integrované prevence.

Dopady navrhovaných změn v praxi
Zkušenosti členských firem a asociací SP ČR a  názory investorů nadále potvrzují, že povolovací procesy jsou v České republice jednou z kritických bariér investičního prostředí. Podle Zprávy Doing Business 2017 je ČR v rychlosti povolovacích řízení až na 130. místě ze 190 sledovaných zemích.


Samotná novela určitá zlepšení však přináší. Nenaplnila ale původní ambice, aby urychlila a zjednodušila celý proces zejména vytvořením jednotného povolovacího řízení. Je tedy nezbytné urychlit komplexně povolovací procesy a v maximální míře je propojovat a koncentrovat na jednom úřadu dle principu jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí.

Požadavky SP ČR na konkrétní změny
Stavební zákon je pro naši ekonomiku velice důležitý, a proto je jednou z priorit SP ČR. Stavebnictví se letos meziročně propadá o deset procent a zadané zakázky jsou menší o třetinu. Jde také o pracovní místa ve stavebnictví, kde letos poklesl počet pracovníků o tři procenta a o navazující odvětví. Špatný stavební zákon u nás způsobuje komplikace a průtahy i dopravním či energetickým stavbám. SP ČR se angažuje ve výborech poslanecké sněmovny a prosazuje návrhy a požadavky na změny současného návrhu, včetně výše zmíněné úpravy společného řízení tam, kde je vedlejší stavbou vodní dílo, a zároveň bude požadovat zahájení prací na zásadní rekodifikaci zákona.


Pro doplnění: Výbor pro investice schválil v oblasti novelizace stavebního zákona a souvisejících předpisů doporučení pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které je v souladu s požadavkem SP ČR. Výbor považuje současnou novelu za nedostatečnou ve vztahu k průmyslovým a dopravním stavbám.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět