Program Expanze nabídne finanční nástroje pro malé a střední podniky

MPO a ČMZRB zveřejnily nový program Expanze obsahující úvěry a příspěvky pro MSP.
 
Svaz vítá dopracování programu podpory realizovaného pouze formou finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK). O tyto bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků budou moci malí a střední podnikatelé žádat u Českomoravské záruční a rozvojová banka (ČMZRB) od 1. června 2017.
 
Svaz již delší dobu upozorňuje, že finanční nástroje budou hrát stále větší roli v podpoře podniků, jelikož v dalším programovacím období po roce 2020 má dojít ke snížení prostředků z Evropské unie, a tím také dotací. Finanční nástroje mají výhodu opětovného využití prostředků pro další podnikatele. Česká republika bude tyto možnosti využívat stále častěji v různých oblastech.
 
Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Program připravený ministerstvem průmyslu a obchodu a ČMZRB v rámci OP PIK počítá s celkovou podporou 8,8 mld. korun.
 
Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od 1. června 2017. Žádosti se přijímají kontinuálně až do konce března roku 2019.
 
Konkrétně se bude jednat o bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.
 
Podniky ze státem podporovaných oblastí, které zahrnují okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí podpory a musí tvořit alespoň 20 % způsobilých výdajů. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč.
 
Výzvu se všemi podrobnosti naleznete zde, seznam obchodních míst ČMZRB zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět