Využití výzkumu a vývoje v českém průmyslu

Jak jsou využívány poznatky výzkumu a vývoje v praxi? Odpovídá Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Je pravda, že u nás nejsou do praxe dostatečně zaváděny nové technologie?

Výsledky tuzemského výzkumu a vývoje jsou často velmi kvalitní a domácí průmysl je využívá. Jedná se zejména o aktivity, na kterých firmy přímo spolupracují nebo je zadávají. Bez využití aplikovaného výzkumu by totiž firmy nemohly držet krok s požadavky zákazníků. Akademické nebo vládní výzkumné organizace však nejsou vždy dostatečně orientovány na trh a spolupráci s firmami. Z toho pramení, že mnoho výsledků nenalezne uplatnění. Také se stává, že pro výsledný objev neexistuje v ČR firma, která by jej uvedla na trh. Vynaložené prostředky na český výzkum a vývoj se pak v české ekonomice nepromítnou, anebo jen okrajově. Vidíme však určitý nevyužitý potenciál ve spolupráci výzkumných organizací s firmami a snad i pomocí Svazu se trend pomalu mění. Evidujeme stále více případů úspěšné spolupráce.

Co by  pomohlo většímu využití výzkumu  a vývoje v českém průmyslu? 

Zásadní je motivace ke společné spolupráci firem a výzkumných organizací. Firmy jsou k inovacím tlačeny trhem. U výzkumných organizací je jedním ze základních prvků motivace systém hodnocení. V tom bude hrát důležitou roli implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ a její dopracování na resortní úrovni. Dalšími prvky, které by situaci pomohly zlepšit, jsou snížení administrativní zátěže, zvýšení kvality center transferu technologií či výchova kvalitních pracovníků, kteří budou mít zkušenost z výzkumné i výrobní sféry.

Co si myslíte o myšlence vytvořit centrální ministerstvo pro vědu a výzkum?

Svaz dlouhodobě požaduje centralizaci státní podpory výzkumu a vývoje. Je však potřeba, aby zahrnovalo co nejširší spektrum, protože i zde je patrný „resortismus“. Je však otázkou, kdy bude dopracován a schválen nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, který má právě mimo jiné řešit koordinaci pod jedním gestorem. Určitě by také bylo prospěšné, kdyby vznikla zastřešující instituce aplikovaného výzkumu a vývoje obdobného typu jako je Fraunhoferova společnost v SRN.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět