Program Záruka dostupný malým a středním firmám nyní již opět i mimo Prahu

Po několika měsících jednání se podařilo dojít k dohodě MPO a ČMZRB a rozšířit program Záruka 2015 – 2023. Konkrétně bylo i ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR požadováno rozšíření okruhu podporovaných činností v mimopražských regionech. MPO i ČMZRB měly ze strany Svazu v tomto jasně deklarovanou podporu k co nejdřívějšímu vydání rozšířené výzvy, která vyřeší původní nevhodné nastavení a umožní pokračovat v programu, které firmy v praxi využívají, i v dalších letech. Konečně se tak podařilo odstranit znevýhodnění mimopražských podnikatelů v rámci podpory v programu Záruka, které při neexistenci záručního schématu v rámci programu EXPANZE nedávalo žádný ekonomický ani jiný smysl, zejména v souvislosti s tím, že je neustále zdůrazňována podpora malým a středním podnikům.

Nyní budou moci i mimopražští podnikatelé v oblastech zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb žádat o záruku. Vítáme, že MPO dodrželo příslib, který nám byl dán, a rozšíření bylo provedeno. Příjemcem podpory je malý podnikatel a nově pro investiční úvěry i střední podnikatel, kteří mají oprávnění k podnikání na území ČR odpovídající podporované ekonomické činnosti.

Více informací naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět