Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018

Na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu byly zveřejněny aktualizované harmonogramy výzev. A to konkrétně Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018 a Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 (aktualizovaná verze k 31. 12. 2017).
 

V prvním čtvrtletí roku 2018 se plánují výzvy ve všech čtyřech prioritních osách v celkovém objemu podpory 6,27 mld. Kč. Mezi otevřenými výzvami bude např. program na podporu výzkumu a vývoje Potenciál, a to pro všechny velikosti podniků. Svaz toto řadil mezi své priority a společně na jednání Monitorovacího výboru OP PIK požadoval, aby výzva po úspěchu vyjednávání s EK byla otevřena i velkým podnikům, které mají připravené kvalitní projekty a nijak neomezují čerpání ze strany MSP. Dále bude vyhlášena Výzva ICT a sdílené služby, III. Výzva Školicí střediska určená pro MSP nebo II. Výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy. Ve zbylé části roku lze očekávat zejména výzvy z oblasti VaVaI či energetiky. Vyhlášení některých výzev, jako např. II. Výzva Vysokorychlostní internet nebo V. Výzva Inovace, bude záležet na vyjednávání s Evropskou komisí.

Harmonogram pro rok 2018 naleznete zde.

Harmonogram pro rok 2017 naleznete zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět