Vyzýváme stát, aby ukázal zájem o podporu inovací v ČR 

Žádáme vrcholné představitele státu, aby ukázali svůj zájem o podporu vývoje, inovací a podnikání v České republice a skutečně ji zahrnuli mezi své priority. Pokud se totiž nezmění současný přístup státu, může to do budoucna negativně ovlivnit vývoj produktivity či mezd. 

„Řada firem v podporu státu nevěří, a od svých záměrů v současnosti dokonce odstupuje. Naopak se na základě jeho přístupu k daňovým odpočtům na výzkum a vývoj nebo problémů v oblasti OP PIK domnívá, že stát nemá reálný zájem o podporu vývoje, inovací a podnikání v ČR,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
Pro směřování naší ekonomiky to není dobrý signál a doplácí na to podnikatelské prostředí. Stát podniky místo podpory často i demotivuje. Podkopává tím plány o rozvoji české ekonomiky. Svaz vychází z reakcí firem, které tento nezájem nebo například konkrétní chyby v nastavení programu OP PIK nechápou.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět