Svaz jednal s novou generální ředitelkou agentury CzechInvest

Na setkání prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka a ředitelky agentury CzechInvest Silvany Jirotkové se obě strany shodly na užitečnosti vzájemné spolupráce. Shoda Svazu průmyslu a CzechInvestu panuje na zúžení poskytování investičních pobídek na oblasti s vysokou přidanou hodnotou, například v případě jedinečných technologií či u firem s vysokým podílem vývoje. V dnešní době již nemůže být parametrem pro udělení investiční pobídky počet vytvořených míst. Naopak vhodná se jeví kritéria jako spolupráce s výzkumnými organizacemi či kritéria zohledňující míru vývoje v dané společnosti.

„V posledním roce jsme s CzechInvestem a MPO spolupracovali na přípravě novely k pobídkám a prosazovali jsme v ní právě takové principy, které podpoří rozvoj v oblasti technologií či výroby s vyšší přidanou hodnotou,” upozorňuje na odbornou konzultaci a spolupráci prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „Stát by měl společnosti, které chtějí rozvíjet své podnikání či dělat vývoj v ČR, motivovat, nikoliv odrazovat,” doplňuje Hanák.

„Kromě takto definovaných investic je nutné také aktivně lákat a podporovat především tak zvané chytré investice. Tedy investice, které svým charakterem a rozsahem vyhovují požadavkům a potřebám konkrétního regionu, zohledňují lokální socioekonomickou situaci, stav podnikatelské, technické, dopravní a technologické infrastruktury a další faktory,“ říká Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest.

CzechInvest chce pomáhat i v regionech, a to na základě identifikování konkrétních bariér podnikatelského prostředí v daném regionu, což Svaz průmyslu také vítá.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět