Generální tajemník OECD Ángel Gurría jednal na SvazuGenerální tajemník OECD jednal na SvazuDnes se generální tajemník OECD Ángel Gurría sešel s vedením SP ČR a s experty svazu. Do České republiky přijel zahájit hodnocení ČR z pohledu ekonomiky a životního prostředí. Informoval nás o výsledcích hodnocení ČR v OECD srovnání v různých oblastech. Zástupci SP ČR panu Gurríovi prezentovali priority českého byznysu, které se v řadě ohledů shodují s doporučeními OECD.

„Česká republika předefinovala pojem plná zaměstnanost,“ uvedl Á. Gurría s poukazem na současnou bezprecedentně nízkou míru nezaměstnanosti v ČR. Představitelé SP ČR a OECD se v této souvislosti shodli na tom, že nedostatek pracovních sil brzdí ekonomický růst ČR a že je nezbytné jej částečně řešit řízenou migrací: „Bránění kontrolované migraci by v ČR mohlo vést k zastavení růstu,“ uvedl Á. Gurría. Další zásadní podmínkou udržení růstu a konkurenceschopnosti je (vedle vyšší flexibility pracovních míst a dostupnosti péče o děti) i zvyšování či změna kvalifikace, zejména u starších pracovníků. Dá se totiž očekávat, že s pokračující digitalizací a automatizací mnoho pracovních pozic zanikne, nebo se radikálně promění. Jak uvedl generální tajemník Gurría: „Více než 15% pozic v ČR je ohroženo automatizací a cca další 31% projde patrně v této souvislosti velmi dramatickou změnou.“

Nejvyšší představitel OECD dále vyzdvihl důležitost pečlivého nastavení jasných kritérií pro výběr tzv. digitální daně. SP ČR odmítá nevhodně připravený návrh řešení z pera EU a přiklání se k expertnímu řešení této problematiky na úrovni OECD. V této souvislosti Á. Gurría vyjádřil politování nad existující snahou některých zemí hledat řešení otázky zdanění digitálních technologií v časovém presu: „Daňové výzvy digitálních technologií jsou příliš důležitým tématem na to, abychom je řešili uspěchaně,“ uvedl Á. Gurría.

Shoda panovala také pokud jde o nutnost zajištění stability a minimalizace nejistoty pro firmy. Svaz řadu opatření boje proti daňovým únikům nerozporuje, na druhou stranu by už rád konečně viděl i nějaká konkrétní pozitivní opatření a zjednodušení. V posledních letech firmy zaznamenaly převážně nárůst administrativy. Problémům čelí i v oblasti odpočtů na VaV, kde jde stávající fungování proti původnímu záměru odpočtů a kde se řada inovativních firem tento nástroj obává používat. Je to ale také o přístupu finanční správy jako takovém. Zde by se mohla česká finanční správa inspirovat modelem OECD - pyramidou přístupů finanční správy, která má u subjektů, kteří plní nebo se snaží plnit své povinnosti proklientský přístup..

Přístupy finanční správy versus chování daňového subjektu:

pyramida OECD pic modif

S OECD se dále shodujeme v některých zásadních názorech na energetiku, zvláště pak v tom, že energetické úspory a nastavení mixu musí být realizováno s ohledem na konkrétní podmínky daného státu. Plošná neflexibilní řešení nejsou efektivní.

Generální tajemník Gurría informoval SP ČR o nové iniciativě OECD Inclusive Growth, která má být oficiálně spuštěna na Světovém fóru OECD ve dnech 27.-29. listopadu 2018 v Jižní Koreji (OECD World Forum on Well-Being). Diskuze se zde povede zejména o tom, jak nejlépe transformovat tvrdá data do konkrétních politických opatření a jak do tohoto procesu zapojit byznys.

Návštěva high-level delegace OECD probíhá u příležitosti vydání periodického hodnocení ČR v oblasti hospodářství a životního prostředí, za doprovodu velvyslance a stálého představitele ČR při OECD, pana Petra Gandaloviče. Během svého programu v ČR se generální tajemník Gurría sejde rovněž s předsedou vlády, vybranými ministry, guvernérem ČNB a se zástupci dalších relevantních subjektů.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět