Časopis MPO s praktickými informacemi pro žadatele v OP PIK

Svaz průmyslu a dopravy ČR doporučuje potenciálním i stávajícím žadatelům v programu OP PIK nově vydávaný časopis MPO, který přehledně obsahuje aktuality či praktické informace.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR začalo vydávat pravidelný zpravodaj "OPIK" pro žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém naleznete praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.
 
Druhý díl informačního zpravodaje OPIK podnikatelům poradí, jak se vyhnout nejčastějším chybám v žádostech o dotace OP PIK. Upozorní je na chystané projekty ke zlepšení podpory Průmyslu 4.0, pomůže s definicí způsobilých výdajů u výstavby nových energeticky efektivních budov či seznámí s nejlepšími podnikatelskými projekty. Toto a ještě více najdete ve druhém díle zpravodaje Ministerstva průmyslu a obchodu OPIK.
 
První OPIK upozornil například na podmínku být zapsán v evidenci skutečných majitelů, kterou někteří žadatelé přehlédli, přestože patří mezi základní nenapravitelná kritéria. V tomto čísle jste se také mohli dozvědět informace o možnosti projektů ve vztahu k řešení problematiky sucha/vody či kůrovce.
 
Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět