Posunutí snížení sazby DPH u pravidelné hromadné přepravy osob kvůli zdržení v legislativním procesu

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na posunutí nabytí účinnosti novelizace zákona o DPH, který sníží sazbu daně u hromadné pravidelné přepravy osob z 15 na 10 %. Finanční správa v této věci vydala stručnou informaci, kterou naleznete zde.

Navržená účinnost od 1. ledna 2019 se kvůli legislativnímu procesu (prezident podepsal zákon až 27. prosince 2018) pozdržela do doby, než bude zákon řádně vyhlášen ve Sbírce zákonů, tedy od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce. Zatím schválená novelizace ve Sbírce vyhlášena nebyla, prosincové vyhlášení se nestihlo, vyhlášení tak lze čekat patrně během ledna 2019.

Do doby, než k vyhlášení dojde (plus zákonná lhůta patnáctého dne po vyhlášení), platí nadále první snížená sazba 15 %, a to u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel.

 Samotnou novelu zákona naleznete na stránkách Sněmovny zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět