Změna sankce u kontrolního hlášení k DPH se poctivých plátců nedotkne, slibuje ministerstvo financí

Soubor novelizovaných daňových zákonů, tzv. daňový balíček, obsahuje i změnu zákona o dani z přidané hodnoty. V § 101h je navrhováno odstranění části 3. odstavce, čímž se mění možnosti uložit maximálně půlmilionovou sankci a usnadňuje se tuto sankci používat. Ruší se navázání sankce na předchozí pokuty.

Správce daně by pak mohl bez podmínky předchozího uvalení pokut, což je podmínka ve stávajícím znění zákona, uvalit sankci až do 500 tisíc korun při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením, pokud to „závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty“. Toto vyjádření vnímáme jako příliš obecnou definici. Problematické je dle názoru Svazu i vysvětlení z důvodové zprávy novely, že „v praxi dochází poměrně často k situaci, kdy plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje (neuvedou všechny potřebné/požadované údaje nebo uvedou odhadované a nikoliv faktické údaje) v kontrolním hlášení a čekají na výzvu správce daně“.

V realitě daňových dokladů, je zcela běžné, že firmy ke dni podání kontrolního hlášení uvedou údaje, které k danému dni mají k dispozici a ty následně mohou být doplněny či zpřesněny. Svaz proto vyjádřil obavy, aby následná praxe, byť v individuálních případech, opět nevedla k dalším negativním a nepřiměřeným postupům vůči některým firmám.

Podle rezortu financí je důvodem této úpravy, že „v praxi dochází k situacím, kdy plátci záměrně a úplně nevyplňují údaje v kontrolním hlášení a čekají na výzvu správce daně, na kterou reagují včas a úplně (doplní všechny požadované údaje), tj. vědomě obstruují … nelze jim tak uložit pokuty dle § 101h odst. 1 a 2“, což pak neumožňuje Finanční správě využívat institut vyšší sankce. Údajně praxe „ukázala, že někteří plátci našli cestu, jak (někdy zásadním způsobem) mařit správu daní opakovaným chybným nebo neúplným vyplňováním kontrolního hlášení, a zároveň se vyhnout pokutě“. Podle ministerstva tak dochází k odkládání svých povinností nebo tím účelově zkracují čas správci daně pro analýzu.

Ministerstvo financí Svaz průmyslu ubezpečilo, že „daná sankce bude ukládána za závažné ztěžování a maření správy daní, což znamená, že v žádném případě opravdu necílí na standardní, poctivé plátce, ale na ty, kteří škodí úmyslně.“ Podle vyjádření ministerstva se sankce „potenciálně tak týká zanedbatelného počtu plátců, reálně se nepředpokládá výrazné masivní ukládání a bude působit cíleně“.

Svaz také Ministerstvu financí doporučil, aby byla zpracována metodika k aplikaci dotčených paragrafů novelizace zákona o DPH, která by skutečně vyloučila nevhodný či příliš extenzivní postup Finanční správy.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět