EET část subjektů používá, je potřeba projekt dokončit


Svaz průmyslu a dopravy ČR jako největší zaměstnavatelský svaz zdůrazňuje, že povinností, které musejí podnikatelé plnit, a které nijak nezefektivňují jejich činnost, neubývá. Z poslední doby připomeňme nově zavedené kontrolní hlášení, povinnosti související s GDPR, přístup Finanční správy k podnikatelským subjektům, složitá až prohibitivní administrativa spojená např. s využíváním zákonné možnosti daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Dalším příkladem nově zavedené povinnosti je projekt elektronické evidence tržeb. Jde o dodatečnou zátěž, ale hlavním cílem bylo a je narovnání podnikatelského prostředí, v balíku řady změn toto opatření Svaz průmyslu podpořil. V současné době, kdy jsou již zavedeny první dvě fáze a dvě zbývající se připravují, vnímáme jako vhodné tento projekt dokončit.

Část subjektů již tento projekt úspěšně zavedla do svého podnikání, proto je vhodné celý záměr dokončit. Ukazuje se, že katastrofické scénáře kritiků se nenaplnily, první dvě fáze naběhly a systém je funkční. Dále odmítáme návrhy na zrušení EET nebo jeho omezení, tedy aplikaci pouze na plátce DPH. To by vedlo k zatížení pouze části podnikatelů, kteří již plní řadu povinností, a záměr zjištění skutečných příjmů u řady subjektů a boj proti daňovým únikům by nebyl naplněn.

S realizací tohoto opatření musí vláda představit i vstřícné kroky vůči podnikatelům, které by zátěž naopak snižovaly. Očekáváme změny v práci Finanční správy vůči poplatníkům a pozitivní změny související s elektronizací. Nelze využít státem získaná data pouze pro daňový výběr, ale elektronizace musí podnikatelům přinést výhody, například předvyplněná daňová přiznání či skutečnou cílenost kontrol, aby zátěž podnikatelů byla v prostředí nových technologií systematicky zmenšována.

Naši pozici k EET naleznete zde.

 

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět