Podepsali jsme memorandum o posílení bezhotovostní ekonomiky

„Digitalizace a rozšíření bezhotovostního platebního styku má nezpochybnitelný význam pro posílení konkurenceschopnosti České republiky ve středoevropském regionu. Jsme malá otevřená ekonomika úzce navázaná na zahraniční partnery. Je tedy jen logické, že se musíme přizpůsobit současným trendům a být integrální součástí moderní Evropy. A široká akceptace bezhotovostních plateb k tomu prostě patří," řekla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vzhledem k rozšiřování bezhotovostních technologií se často diskutuje také hledisko hotovostních operací. "Nechceme v žádném případě omezovat placení v hotovosti, ale maximálně využít výhod této formy plateb pro spotřebitele," zdůraznila Dagmar Kuchtová.

 Memorandum mimo jiné uvádí, že signatáři:

vyjadřují snahu podporovat a rozvíjet moderní řešení v procesu digitalizace, mezi které patří i cesta k ekonomice, která by dobrovolně ve větší míře využívala bezhotovostní transakce. To by byl významný prvek vedoucí k moderní, digitální a konkurenceschopné české ekonomice;

uvědomují si přínosy moderních technologií pro občany, podnikatele i státní správu;

bojují proti šedé ekonomice a podporují rozvoj ekonomiky s vysokou mírou bezhotovostních transakcí, na které mohou profitovat spotřebitelé, zástupci soukromého sektoru a samotný stát;

deklarují kladné stanovisko k dobrovolným motivačním aktivitám k zavádění platebních terminálů u malých a středních podniků pro vyrovnávání hospodářské soutěže;

uvědomují si značné přínosy i nutnost efektivní a stabilní spolupráce soukromého a veřejného sektoru, tj. finančního trhu, podnikatelské veřejnosti a vlády;

berou v potaz úspěšný příklad polského Bezhotovostního fondu, kdy se zástupci bank, finančních a technologických institucí napříč sektory dohodli a pod záštitou polského státu úspěšně nastartovali tento ambiciózní projekt;

uvědomují si možnost relativně jednoduché, efektivní a oproti legislativnímu procesu časově nenáročné spolupráce na přípravě obdobného projektu a zdůrazňují, že je nutné především motivovat a odstraňovat překážky k výše popsaným změnám;

přejí si prozkoumat možnosti společné realizace obdobného projektu v oblasti moderních plateb se zaměřením na jejich budoucnost, fintech, bezpečnostní a identifikační technologie.

Další informace o memorandu naleznete zde a zde lze najít fotografie z podpisu memoranda.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět