Další díl časopisu OPIK je zde!

MPO vydalo čtvrtý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém naleznete praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.


Aktuální číslo připomíná, že se blíží zahájení příjmu žádostí do druhé výzvy Vysokorychlostní internet. Zájemci mohou podávat žádosti od 8. května do 8. července 2019. Výše dotace se pohybuje od 0,5 do 200 mil. Kč. Maximální míra podpory pak činí 75 %. Žadatelé mohou prostředky využít pro:

  • rozšiřování (modernizaci) stávající infrastruktury pro vysokorychlostní internet poskytovaný v pevném místě s cílem umožnit koncovému zákazníkovi přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací,
  • zřizování nových sítí poskytovaných v pevném místě a umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádá ve dnech 29. až 31. května 2019 třídenní mezinárodní konferenci o veřejné podpoře a problematice malých a středních podniků, které se Svaz aktivně zúčastní v rámci jednotlivých panelů. Konference proběhne v sídle ÚOHS v Brně.

Dále se v tomto čísle dočtete o podrobnostech nového Programu ČMZRB Expanze-Záruky určeného pro malé a střední podniky nebo změnách ve IV. výzvě programu Úspory energie, které se týkají projektů, jejichž součástí je opatření ve výrobním nebo technologickém procesu.

OPIK také upozorňuje na nejčastější chyby žadatelů v rámci programu Marketing, mezi které patří nesprávně podepsaná žádost (např. na základě úředně neověřené plné moci), chybně vyplněné Prohlášení de minimis (např. neuvedené propojené a partnerské podniky), nesoulad data registrace žádosti s datem zahájení projektu, zahrnutí nezpůsobilých výdajů a např. nesoulad uvedených cen v textu podnikatelského záměru a samotné žádosti.

Všechna čísla zpravodaje OPIK naleznete na webu MPO.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět