Zveřejněno podrobné odůvodnění pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku

Ministerstvo financí zveřejnilo komplexní odůvodnění pozměňovacích návrhů k již vyhlášenému tzv. daňovému balíčku.

Považujeme za úspěch, že se Svazu podařilo prosadit dvě zásadní změny. Jednak jde o úpravu systému uplatňování odpočtů na VaV, kdy změny v zákoně i důvodová zpráva zajišťují vyšší právní jistotu pro realizátory VaV, a dále ochranu statutárních orgánů firem před zbytečnou daňovou administrativou.

Publikaci detailního odůvodnění změn v zákoně vítáme především proto, aby byl všeobecně znám důvod a cíl změn a mohli se na něj všichni odkázat.

Věříme, že tento zveřejněný dokument (v návaznosti na novelizaci a úpravy důvodové zprávy) pomůže k aplikační praxi ze strany státu v souladu s principy pozměňovacích návrhů, zejména v oblasti daňových odpočtů na VaV.

Odůvodnění všech pozměňovacích návrhů, které byly k daňovému balíčku schváleny, je ke stažení zde. (Pro úplnost uvádíme také náš článek, ve kterém jsme v únoru 2019 shrnuli zásadní plánované změny v rámci daňového balíčku zde).

kategorie Z hospodářské politiky
zpět