Mezi 20 nevýznamnějšími daňovými plátci je 18 členských firem Svazu

Produktivní sféra je klíčovým zdrojem příjmů státního rozpočtu. Firmy zajišťují zdroje buď přímo právě daní z příjmů, či nepřímo například skrze zaměstnanost a své produkty. Podle výše odvedené částky v rámci daně z příjmů právnických osob za rok 2018 je mezi 20 nevýznamnějšími plátci 18 členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tento žebříček zveřejnila Finanční správa (zde). Celkem 20 nejvýznamnějších plátců odvedlo loni státu dohromady na dani z příjmů 40,5 mld. Kč.

Při jednáních s vládou zdůrazňujeme nutnost nastavování a správy daňové politiky tak, aby daně byly spravedlivé, neomezovaly ekonomickou činnost a aby zatěžovaly všechny oblasti, pokud možno minimálně.

Z našeho pohledu je nutné, aby se daňová zátěž již nezvyšovala a po letech nových povinností a rostoucí zátěže byla realizována také pozitivní opatření.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět